30 september: behandeling Voorlopige Voorziening

Het Sterrebos ten noorden van VDL Nedcar.

Op 30 september zal De Groene Sporenwolf (DGS) voor de tweede maal naar Den Haag gaan voor de behandeling van wederom een Voorlopige Voorziening.

Hoe zat het ook alweer? In februari diende DGS een Voorlopige Voorziening in en gingen we in beroep tegen een berg provinciale besluiten die allemaal te maken hebben met de uitbreidingsplannen van Nedcar. Deze cluster van besluiten wordt het 1e mandje genoemd. Op 25 mei werd de Voorlopige Voorziening behandeld door de voorzieningenrechter van de Raad van State in Den Haag. Uitkomst: er was geen spoedeisend belang (Nedcar mag sowieso tot 8 november niet kappen) en ons verzoek werd daarom afgewezen.

In mei nam de provincie nog eens enkele besluiten, het 2e mandje. Ook hiertegen gingen we in beroep en vroegen we wederom een Voorlopige Voorziening aan. Op 30 september zal de voorzieningenrechter zich buigen over deze 2e Voorlopige Voorziening. Verderop in het najaar zal zeer waarschijnlijk de behandeling van beide beroepszaken dienen, dus die van het 1e en 2e mandje samen.