Kap Sterrebos wel toestaan, maar voetgangersbrug niet?

Hier doorsneed de N297 in 2004-2008 de Limbrichterweg van Nieuwstadt naar het Limbrichterbos. Aan een geliefde wandelroute kwam een abrupt einde. Het was niet de enige plek waar Nieuwstadt werd afgesneden van de omgeving, maar wel een bijzondere. Er verdween niet alleen een uitlooproute voor de inwoners van Nieuwstadt, maar ook een deel van het Pieterpad en de Camino. Die liepen voortaan niet meer door Nieuwstadt, maar er omheen. Nieuwstadt verloor ook het bezoek van de wandelaars op die routes en het werk en de inkomsten die daarmee gepaard gingen.

Sinds die tijd koesteren veel inwoners van Nieuwstadt de wens om die route te herstellen met een voetgangersbrug. Het was onder andere die wens die stichting De Groene Sporenwolf met VDL Nedcar overeenkwam voor het schikken van het beroep tegen de goedkeuring van het uitbreidingsplan door de provincie. VDL Nedcar sprak haar intentie uit om die brug te realiseren en heeft er sindsdien alles aan gedaan om het niet bij die intentie te laten. VDL Nedcar is bereid om de brug te maken en te plaatsen die de inwoners van Nieuwstadt wensen. De provincie stelt echter veel meer eisen dan wat Nieuwstadt wenst. Op verzoek van VDL Nedcar hebben wij twee weken geleden contact gezocht met de provincie. We hebben onze argumenten voor de voetgangersbrug uiteengezet en verzocht om daarover in gesprek te gaan. De provincie heeft daar helaas nog niet gereageerd.

Vandaag schenkt De Limburger aandacht aan deze kwestie in het volgende artikel:

Uitvoering deal Nedcar met Sporenwolf laat op zich wachten; … – De Limburger

Waar gaat het over?

De provincie eist dat de voetgangersbrug ook toegankelijk wordt voor minder-validen, kinderwagens en fietsers. Die eis komt voort uit het provinciale beleidskader ”een bereikbaar en toegankelijk Limburg”. Op pagina 4 van het beleidskader staat; ‘Elke Limburger telt’. Dat betekent ‘een bereikbaar en toegankelijk Limburg voor iedereen.’ Zo stelt de provincie in haar standpunt. In het laatste bericht aan VDL Nedcar stelde de verantwoordelijke ambtenaar dat deze eis is besproken met gedeputeerde Kuntzelaers, en de provincie blijft vasthouden aan het vastgestelde beleidskader.

Vervolgens hebben wij VDL Nedcar aangeboden om de provincie te benaderen om te bezien of zij toch alsnog willen instemmen met de voetgangersbrug die Nieuwstadt wenst en VDL Nedcar met DGS beoogt. VDL Nedcar heeft dat aanbod aangenomen, waarna wij de provincie de volgende mail hebben gestuurd.

Mail aan provincie

Nieuwstadt, 5 juni 2024

Geachte …,

Graag wil ik overleg met u over uw onderstaande standpunt met betrekking tot het op kosten van VDL realiseren van een voetgangersbrug over de N297. Daarbij wil ik u alvast het volgende in overweging geven.

U geeft aan ‘De toegankelijkheidsvereiste voor minder-valide(kinderwagens) komt voort uit het vastgestelde beleidskader ”een bereikbaar en toegankelijk Limburg”. Op pagina 4 van het beleidskader staat; ‘Elke Limburger telt’. Dat betekent een bereikbaar en toegankelijk Limburg voor iedereen.’

In het beleidsdocument wordt de aangehaalde zin ‘Elke Limburger telt.’ gevolgd door ‘Iedere Limburger komt binnen een acceptabele tijd en tegen aanvaardbare kosten op zijn of haar bestemming’. Dat is het doel waar we de komende vier jaar aan werken.’.

Met de aanleg van de N297 ruim tien jaar geleden is de Limbrichterweg onderbroken. Daarmee verdween een directe wandelroute voor een uitstapje naar het Limbrichterbos, wat de bewoners van Nieuwstadt sinds mensenheugenis koesterden. Deze wandelroute in in de onderstaande kaart gemarkeerd met de rode stippellijn met pijl. De provincie realiseerde met de aanleg van de N297 wel de met de gele stippellijn gemarkeerde route voor voetgangers, fietsers en minder-valide(kinderwagens) om de overkant van de N297 te bereiken via de kruising met de N276. Via die route kan het Limbrichterbos ook sneller worden bereikt tegenover Hotel-restaurant ‘ Op de Vos’:

Deze bestaande routes voorzien er dus al in dat minder-valide(kinderwagens) en fietsers binnen een acceptabele tijd en tegen aanvaardbare kosten vanuit Nieuwstadt langs dezelfde wegen en paden het Limbrichterbos kunnen bereiken. We zouden dat kunnen nagaan, maar we mogen aannemen dat de provincie bij de planvorming en besluitvorming voor de aanleg van de N297 al rekening hield met gelijkwaardige toegankelijkheidseisen.

De door de inwoners van Nieuwstadt zo innig gekoesterde wens om een eenvoudige wandelbrug terug te krijgen op de plaats waar de N297 de Limbrichterweg heeft doorsneden doet niets af aan die gelijkwaardige toegankelijkheid. Deze wens is eigenlijk een droom want het staat bovenaan het verlanglijstje van de inwoners van Nieuwstadt dat is geïnventariseerd met ‘schetsschuit’-avonden door het provinciale project ‘Platteland In Ontwikkeling (PIO)’ en is mede om die reden ook overgenomen in de projectenkaart van de gemeente Echt-Susteren. Dit project geeft Nieuwstadt wat terug van de vele ruimte die verloren is gegaan met de uitbreidingen van Sittard-Noord, Nedcar en het wegennet. Deze voetgangersbrug moet worden gezien in het licht van een dorp dat bekneld is geraakt tussen de oprukkende industrie en logistiek in dit smalste stukje van Nederland. Naast die maatschappelijk emotionele en culturele waarden gaat het ook om economische waarde. Na de aanleg van de N297 heeft Nieuwstadt veel voorzieningen verloren die samenhingen met toerisme en recreatie. Zo liepen het Pieterpad en de Camino door Nieuwstadt via de Limbrichterweg naar het Limbrichtersbos en zo verder. Nadat de Limbrichterweg werd onderbroken zijn die routes om Nieuwstadt heen gelegd. Daar heeft Nieuwstadt economische schade door geleden.

Het is niet voor niets dat stichting De Groene Sporenwolf in de schikking van het beroep tegen het besluit van de provincie om de uitbreiding van VDL Nedcar goed te keuren juist voor dit project heeft gekozen om op te nemen in de vaststellingssovereenkomst. Sindsdien gloort er weer hoop in Nieuwstadt dat dit stukje leefbaarheid wordt hersteld. Na alles wat de inwoners van Nieuwstadt in de afgelopen decennia al hebben moeten doorstaan zou het niet doorgaan van dit project als een extra en onnodige dreun binnenkomen. Deze voetgangersbrug is een van grootste wensen van de inwoners van Nieuwstadt, het kost de provincie niets, VDL wil het realiseren mits het beperkt blijft tot, zoals door de mensen van Nieuwstadt gewenst, een voetgangersbrug, dus waarom zou dit niet door kunnen gaan?

Het door u hieronder vermelde moedercontract en -bestek is opgesteld als sjabloon voor projecten die in opdracht van de provincie worden uitgevoerd. Dit contract en bestek is juridisch niet relevant voor de uitvoering van dit project omdat VDL het project volledig financiert, in eigen beheer realiseert en daarna pas overdraagt aan de provincie. VDL zal in de planvorming en uitvoering uiteraard wel voldoen aan voor dit planvormings- en uitvoeringsscenario relevante wet- en regelgeving.

Graag bespreek ik bovenstaande met u wanneer u dat uitkomt, doch graag op zo kort mogelijke termijn.

Met vriendelijke groet,
als secretaris namens stichting De Groene Sporenwolf en
als voorzitter namens de stichting Groenfonds Omgeving VDL Nedcar

Dirkjan van der Hoven

Situatie ter plekke

Als je vanuit Nieuwstadt de N276 oversteekt kun je hier niet meer rechtdoor lopen naar het Limbrichterbos. De Limbrichterweg hier rechts is een doodlopende weg geworden. Een het einde van deze weg willen wij graag dat de voetgangersbrug komt naar de overkant van de N297. Minder-validen, voetgangers met kinderwagens en fietsers kunnen die overkant op die plek evengoed bereiken via de tweezijdige wandel/fietspaden hier links.

Die route is maar een beetje langer en loopt hier richting de ongelijkvloerse kruising van de N276 over de N297:

Hier kunnen minder-validen, voetgangers met kinderwagens en fietsers de N297 oversteken bij het stoplicht:

Eenmaal overgestoken kunnen minder-validen, voetgangers met kinderwagens en fietsers hun weg hier vervolgen:

Even verderop komen minder-validen, voetgangers met kinderwagens en fietsers dan hier links uit op precies hetzelfde punt als waar de voetgangersbrug uitkomt:

Dus tot daar én van daar kan iedereen gelijkwaardig toegankelijk het Limbrichterbos bereiken:

Hoe nu verder?

De komende week hopen wij in contact te komen met de provincie om deze zaak te bespreken. Wij hopen uiteraard dat de provincie ervoor openstaat om haar standpunt te wijzigen. Wij zullen u via deze website op de hoogte houden.

Wat u kunt doen

U kunt van u laten horen door dit artikel te delen en u uit te spreken over uw wens voor het realiseren van deze voetgangersbrug. Wellicht kent u mensen bij de provincie die u kunt aanspreken. Alle steun is welkom. Hopelijk kunnen we zo samen onze wens in vervulling laten gaan!