Scherven brengen geen geluk (DGS in Forum Bie Os)

De Groene Sporenwolf was op bezoek bij Frans Schoonen in zijn programma Forum op radio-omroep Bie Os om te praten over twee uitwassen van de Limburgse bestuurscultuur: de uitbreiding van VDL-Nedcar en de herinrichting van de Millenerstraat in Nieuwstadt.

Wat deze dossiers gemeen hebben zijn overheden die met hun rug naar hun burgers staan. Twee overheden, de een provinciaal, de andere gemeentelijk, die vooral hun eigen politieke belangen dienen door projecten door te drukken die de belangen en rechten van burgers schenden. Twee overheden die menen dat zij beter dan haar burgers weten wat goed voor ze is. Een bestuurscultuur die is gevormd door 2000 jaar vreemde overheersing, van de Romeinen tot de Spanjaarden, de Fransen en de Duitsers, waarna het CDA en later de VVD het bewind en de streken overnamen.

De provincie die maar geen ‘no go-besluit’ neemt, waardoor we nog steeds moeten vrezen dat de N276 tegen Nieuwstadt omgelegd wordt. Kijk, luister en lees ook

De gemeente Echt-Susteren die meent de overlast van de glascontainers en parkeren op de Markt van Nieuwstadt op te kunnen lossen door die overlast stiekem te verplaatsen naar de Millenerstraat. Die glascontainers bovendien aan het trottoir wil plaatsen waar bejaarden, kinderen en mensen met een lichamelijke beperking dan hun weg moeten zien te banen door de glasscherven. Een gemeente die de Millenerstraat in de herinrichting wil achterstellen bij andere straten terwijl ze allemaal deel uitmaken van hetzelfde cultuurhistorisch ensemble ‘de oude stadskern Nieuwstadt’. Een gemeente die de bewoners van de Millenerstraat hun recht op inspraak ontzegt om hun plan erdoor te drukken.

U kunt het radio-interview hier terug luisteren:

Hieronder wordt het handelen door de gemeente Echt-Susteren kort toegelicht. Geheel onderaan deze pagina is de zienswijze waarmee DGS bezwaar heeft gemaakt tegen dat handelen door de gemeente:

De Millenerstraat maakt net als de Markt, de Haverterstraat en de Cremerstraat deel uit van het cultuurhistorisch ensemble ‘de oude stadskern Nieuwstadt’. De oude stadskern is de bebouwing binnen de historische stadswallen waarvan de contouren nog zichtbaar zijn in het patroon en de namen van de straten zoals Millenerpoort en Sint Maartenswal.

In de Millenerstraat spitst het zich nu toe op de oude pastorietuin naast de monumentale St. Janskerk en schuin tegenover het gemeenschapshuis. Ooit was dit een prachtige tuin met veel bomen, nu ligt het al jaren braak. De gemeente heeft het gekocht om een parkeerterrein aan te leggen.

Op een bewonersavond op 19 oktober 2023 werd de bewoners van de Millenerstraat voorgehouden dat die parkeerplaatsen voor hen bedoeld zijn om ruimte te creëren voor de komende herinrichting van de Millenerstraat. De bewoners vroegen en kregen op die parkeerplaats ook bomen, hagen en struiken. De parkeerplaatsen zelf zouden worden aangelegd met open grasbetontegels. Een balans tussen de parkeerfunctie en vergroening. Een mooi voorbeeld van vergroening van de oude stadskern om de hittestress tegen te gaan. Dat verhaal hielden de wethouder en de projectleider van de gemeente de bewoners voor. In het volgende werkgroepoverleg op 30 november 2023 werd bewoners een concept ontwerp van de hele Millenerstraat voorgelegd met de volgende invulling van de parkeerplaats:

Op de bewonersavond van 19 oktober 2023 vroeg een van de aanwezige bewoners van de Millenerstraat aan wethouder Meuwissen of de gemeente van plan was om glascontainers te plaatsen bij het parkeerterrein. Wethouder Meuwissen antwoordde dat daar absoluut geen sprake van was, vroeg van wie deze informatie afkomstig was en gaf tot slot aan dat de vraagsteller dan meer wist dan hij. 

Toch was dat precies wat de wethouder van plan was: geen bomen, hagen en open grasbetontegels, maar glascontainers. De achtergrond is dat de bewoners aan de Markt van Nieuwstadt al jaren klagen over de overlast van het ‘milieuparkje’ daar. De wethouder had er in 2022 zelfs een verkiezingsbelofte van gemaakt:

Nou, die andere plaats had hij al drie jaar geleden gevonden, want 28 december 2023 bracht de gemeente dit plan in procedure:

Let op de datum in het renvooi van de tekening:

Sinds 2018 is de wethouder verantwoordelijk voor dezelfde portefeuille en dit ontwerp is op 19 januari 2021 onder zijn verantwoordelijkheid gemaakt. Terwijl hij de bewoners 19 oktober 2023 had voorgehouden dat er geen glascontainers zouden komen, had hij dit plan met de glascontainers al twee jaar klaarliggen om het eind december 2023 als ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen om het definitief als bestemmingsplan rond Vastelaovend 2024 vast te kunnen stellen. De bewoners van de Millenerstraat werden hier niet over geïnformeerd.

Een oplettende bewoner van de Millenerstraat was de bekendmaking van dit plan echter tegengekomen op overheid.nl met een link naar ruimtelijkeplannen.nl, beide officiële kanalen van de gemeente. Wat opviel was dat het plan dat op de bewonersavond en in het werkgroepoverleg was getoond op de eerste pagina’s voorkwam, maar dat verderop in de stukken het bovenstaande ontwerp met de glascontainers stond. Ook alle wettelijk nodige onderzoeken naar akoestiek, milieu, etc. waren uitgevoerd op het glascontainer-plan. Zo probeert de gemeente dus stiekem haar werkelijke plan goedgekeurd te krijgen: het verplaatsen van de glascontainers van de Markt naar de Millenerstraat:

Desgevraagd antwoordde de projectleider van de gemeente dat de gemeente die glascontainers uit de plannen had gehaald. Maar de plannen waren en zijn helemaal niet gewijzigd. De wethouder reageerde laconiek alsof hij er niets vanaf wist en dat de bewoner ‘de gemeente maar een briefje moest sturen’.

Een ‘briefje’ was echter niet genoeg geweest. Als er niet formeel zienswijzen waren ingediend was het plan automatisch met Vastelaovend 2024 definitief vastgesteld. Maar de bewoners van de Millenerstraat vormden een buurtcollectief en dienden met 20 bewoners een zienswijze in om bezwaar te maken tegen het plan van de gemeente. De Groene Sporenwolf steunt dit initiatief met een tweede zienswijze om eveneens bezwaar te maken tegen dit plan van de gemeente, en daarbij ook tegen het vertrappen van de rechten van burgers door de wethouder en de projectleider.

Deze zienswijze is hieronder met bijlagen te lezen:

Zienswijze-tegen-parkeerterrein-Millenerstraat-voor-website

Bijlagen

Verslag-werkgroepsessie-201

verslag-werkgroep-sessie-202

verslag-werkgroep-sessie-203

Centrum-Nieuwstadt-voorontwerp-en-materialen-d.d.-15-oktober-2018