Raad van State: voorlopige voorziening

Op dinsdag 25 mei toog een delegatie van De Groene Sporenwolf per trein naar Den Haag om voor de Raad van State te verschijnen. De provincie Limburg en VDL Nedcar hadden beiden hun advocate meegenomen. We benadrukten dat er geen natuur vernield mag worden totdat de Raad van State een uitspraak over de beroepsprocedure heeft gedaan. Het kritische tijdspad en een eventuele nieuwe opdrachtgever waar VDL Nedcar mee schermden doen volgens ons niet ter zake. Eerst de gehele procedure doorlopen want stel je voor dat er bomen worden gekapt en er pas daarna – bij de behandeling van het beroep – zou blijken dat er fouten zijn gemaakt door de provincie, bijvoorbeeld t.a.v. stikstofberekeningen? Dan kunnen we de bomen niet meer rechtop zetten… dat is volgens ons niet uit te leggen. Kortom: bomenkap zou dan prematuur zijn en onomkeerbare schade toebrengen.

Op donderdag 10 juni werd de uitspraak bekend gemaakt: tot 8 november 2021 wordt er sowieso niet gekapt voor de uitbreiding van VDL Nedcar. De Raad van State heeft de voorlopige voorziening voor nu afgewezen omdat er volgens de rechter geen spoedeisend belang is. We vermoeden dat de rechter vóór 8 november een uitspraak zal doen m.b.t. het ingediende beroep.

Inmiddels hebben we ook post ontvangen van de provincie waarin onze zienswijze m.b.t. de Wnb en Wabo is afgewezen waardoor er vanaf 14 juni gedurende zes weken de mogelijkheid bestaat om ook tegen dit provinciale besluit een voorlopige voorziening aan te vragen en in beroep te gaan. De Groene Sporenwolf zal dit doen.