Kaarten megaloods Intospace geschud?

In ’t Waekblaad maakt de gemeente Echt-Susteren deze week bekend dat ze ‘voornemens is om samen met projectontwikkelaar Intospace het bedrijventerrein De Loop-West in Echt met 17 hectare uit te breiden’. Deze uitbreiding creëert volgens de gemeente ‘een economische impuls en meer werkgelegenheid van ongeveer 500 tot 600 fulltime arbeidsplekken’. De uitbreiding wordt volgens de gemeente ‘omringd met groen’, men ‘houdt rekening met diverse diersoorten’, ‘zoveel mogelijk energieneutraal gebouwd’ en heeft ‘weinig gevolgen voor het verkeer’. Het plan ligt vanaf 22 juli ter inzage. Bezwaarmakers kunnen vanwege de vakantie een ‘later te motiveren’ pro-forma zienswijze indienen.

vogelvlucht perspectief uitbreiding [bron: ’t Waekblad nummer 29)

Met ‘later’ bedoelt de gemeente de eerste twee weken van september. Aangezien Limburg dit jaar het laatst op vakantie gaat en dus begin september terugkomt, zijn er effectief maar 2 in plaats van 6 weken om alle stukken te lezen en een zienswijze te schrijven. Dat is veel te weinig tijd om een dikke stapel papier met onbegrijpelijk vakjargon door te nemen. Terwijl de gemeente al twee jaar met Intospace aan de plannen heeft gewerkt, werden deze pas een week na de gemeenteraadverkiezingen bekend gemaakt. Het is nu wel duidelijk dat de gemeente bewust en opzettelijk een overvaltactiek op haar burgers uitvoert om het plan erdoor te drukken.

En wie is ‘de gemeente’? Zijn dat alleen de verantwoordelijke wethouders Geert Frische (CDA) en Hub Meuwissen (PNES)? PNES-fractievoorzitter Jeroen Meulenberg schrijft op Facebook ‘PNES heeft nog helemaal geen standpunt ingenomen voor of tegen’ en ‘dat het wordt voorgelegd ter oordeel aan de raad’. Eveneens op Facebook beantwoordt PNES-raadslid en oprichter Peter Ruijten de zorgen van een burger over de verkeersdruk: ‘de infrastructuur zal aangepast worden dus ook de rotondes. 👍🏻 en er komt een ’turborotonde’. Verder verdedigt Peter Ruijten dat het ‘geen onzin is dat er helemaal geen ruimte is om die rotondes [voldoende] aan te passen om meer verkeer te verwerken, ‘wacht maar af!’ besluit hij. Het lijkt er dus wel degelijk op dat de kaarten allang zijn geschud.

Het college en de grootste coalitiepartijen zullen tot december blijven volhouden dat ze nog geen standpunt hebben ingenomen om het plan van het college en Intospace dan vlak voor het Kerstreces goed te keuren. Precies zoals de Provinciale Staten in december 2020 besloten tot goedkeuring van de uitbreiding van VDL Nedcar en de kap van het grootste deel van het Sterrebos. De gemeente Echt-Susteren voert haar overvaltactiek uit volgens het boekje van de provincie, waar de voorstander en pleitbezorger van het plan wethouder Geert Frische tevens statenlid, vice-voorzitter, voorzitter van het presidium en voorzitter van de werkgeverscommissie is.

Dan de argumenten die de gemeente aanvoert in haar bekendmaking van het uitbreidingsplan in ’t Waekblad deze week:

De gemeente spreekt van een ‘economische impuls’ en ‘meer werkgelegenheid van ongeveer 500 tot 600 fulltime arbeidsplekken’. Al ruim een jaar telt Limburg meer vacatures dan werkelozen. Gevestigde bedrijven, zoals Action hebben de grootste moeite om personeel te werven en te behouden. Bedrijven kunnen in onze regio allang geen personeel meer vinden en dus werven ze personeel in het buitenland. Steeds verder weg, want vanuit Oost-Europa is iedereen al aan het werk. In de logistiek werken voornamelijk arbeidsmigranten. Met haar behoefte aan nog eens 500-600 fte’s vormt Intospace een directe bedreiging voor het behoud van personeel en voortbestaan van de bestaande bedrijven. De rek is eruit, verdere groei van dit soort bedrijven zal leiden tot het vertrek van bestaande bedrijven. En daarmee spant de gemeente dus het paard achter de wagen.

En waar moeten die 500-600 arbeidsmigranten wonen? Daar voorzien het plan niet in, want gemeente en Intospace negeren deze realiteit. En dus wordt onze gemeenschap ermee opgezadeld, want het huisvesten van al deze mensen legt nog meer beslag op het al zeer schaarse woningbestand. Het zal nauwelijks mogelijk zijn om de arbeidsmigranten fatsoenlijk te huisvesten en dus leiden tot de maatschappelijke wantoestanden, waar we als samenleving geen goed antwoord op hebben. De ruimte die wordt ingenomen door bedrijven als Intospace hebben we keihard nodig voor het bouwen van woningen voor alle mensen die al jaren op de wachtlijst staan.

De uitbreiding wordt volgens de gemeente ‘omringd met groen’, men ‘houdt rekening met diverse diersoorten’ en er wordt ‘zoveel mogelijk energieneutraal gebouwd’. Alsof het gaat om om natuurontwikkeling en verduurzaming en niet om het bouwen van enorm hoge gebouwen van beton en staal. Met deze ‘greenwashing’ proberen de gemeente en Intospace ons zand in de ogen te strooien. Er is nu veel groen, er staan mooie volwassen bomen in het bosje en in de mooie lanenstructuur langs de Oude Lakerweg. Daar leven veel verschillende diersoorten, waaronder vleermuizen, uilen, vossen en dassen. Dat groen wordt vernietigd, de bomen worden gekapt en de dieren gedood of verjaagd. Het duurt jaren voordat de sprieten die worden teruggeplaatst het gebied zo groen maken als ze ons met de bovenstaande vogelvlucht perspectief willen doen geloven. Bovendien kunnen die gebouwen en verhardingen niet zoveel water vasthouden als de bestaande aarde, bomen en groen nu doen. Nu het steeds vaker heet en droog is, moet er juist meer water worden vastgehouden. Of die dozen echt zo groen worden als voorgeschilderd is dan ook nog maar zeer de vraag.

Tot slot stelt de gemeente dat het plan ‘weinig gevolgen voor het verkeer’ heeft. Laten we eens rekenen. Er komen 80 laaddoks voor vrachtwagens. Voor het laden en lossen staat een vrachtwagen gemiddeld één uur in een laaddok. Dan rijden er dus elk uur zo’n 80 vrachtwagens over de rotondes west en oost van de A2. Elke minuut meer dan één vrachtwagen. En de gemeente meldt hier dat het in toenemende mate gaat om ‘extra lang vrachtverkeer’. U ziet ze wel eens in Amerikaanse en Australische films, er worden proeven mee gedaan rond Venlo. Elke minuut zo’n goederenterrein op banden over de twee rotondes op de hoofdverkeersader tussen Echt, Roosteren, Ohé en Laak en Stevensweert. En daar bovenop komt dan nog eens al het extra verkeer naar het nieuwe hotel-casino en de Jumbo XL. De gemeente schrijft ‘ook is er oog voor de verkeersveiligheid van andere weggebruikers en fietsers’. Hoe stelt de gemeente zich het voor dat de schoolgaande jeugd deze ’turbo rotondes’ met driedelig lange vrachtwagens veilig kan passeren? En hoe gaat het bestaande verkeer zich gedragen als het zich door deze chaos moet zien wurmen en wat betekent dat voor de veiligheid van de overstekende jeugd? En dan is er nog al die extra uitstoot van uitlaatgassen, zo schadelijk voor de gezondheid van mens en natuur.

Het is totaal onbegrijpelijk dat de gemeente dit onzinnige plan erdoor wil drukken. Voor de inwoners van Echt-Susteren zijn er alleen maar nadelen en dat is een understatement. Dit plan gaat niet alleen ten koste van onze natuur en leefbaarheid, maar gaan ook ten koste van onze verkeersveiligheid, gezondheid en de bestaande bedrijvigheid en economie. Wat bezielt onze gemeente? Schud ze wakker, laat uw stem horen en teken de petitie Stop de megaloodsen in Echt-Susteren.