HIER ONLINE: ontwerp bestemmingsplan en omgevingsvergunning IntoSpace De Loop – West

De uitgestelde nieuwe Omgevingswet verplicht gemeenten om niet alleen een ontwerp bestemmingsplan maar ook een ontwerp omgevingsvergunning online beschikbaar te stellen. De gemeente Echt-Susteren heeft de ontwerp omgevingsvergunning van IntoSpace voor de bouw van megaloodsen op De Loop – West echter alleen op het gemeentehuis ter inzage gelegd. Een enorme stapel papier in een grote doos. Als burger zou je vele dagen op het gemeentehuis moeten doorbrengen om de stukken door te nemen voor het schrijven van een zienswijze. Zo worden de burgers ontmoedigd om bezwaar te maken:

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Op offielebekendmakingen.nl staat alleen dat de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt, maar de stukken zelf staan er niet online. In de drie ordners achter de doos zit het ontwerp bestemmingsplan, dat wel gepubliceerd is.

Stichting De Groene Sporenwolf (DGS) vindt dat ook de ontwerp omgevingsvergunning laagdrempelig en publiekelijk toegankelijk moeten zijn voor alle burgers, zodat iedereen in staat wordt gesteld om een zienswijze te schrijven. De besluitvorming over dit plan in de gemeenteraad en daarmee onze democratie is gebaat bij zienswijzen vanuit de bevolking. DGS heeft daarom alle stukken (behalve constructieberekeningen enzo) gescand met tekstherkenning en opgeslagen als doorzoekbare PDF’s.

U kunt deze PDF’s hier gebundeld als ZIP-bestanden downloaden. Deze ZIP-bestanden zijn geordend in de bundels, zoals ze ook in de doos op het gemeentehuis liggen. De bundels die niet zijn gescand en hier dus ontbreken zijn de constructieberekeningen en bodemsonderingen (onderzoeken). Per bundel wordt steeds eerst de inventarislijst (inhoudsopgave) van de stukken in de bundel getoond.

Voorlegger Рbekendmaking en coördinatiebesluit

Ontwerp omgevingsvergunning bundel 01 – aanvraag

Ontwerp omgevingsvergunning bundel 02 – plattegronden en natuur

Ontwerp omgevingsvergunning bundel 03 – groenplan en archeologie

Ontwerp omgevingsvergunning bundel 07 – tekeningen en oa geluidsreflectie op gevel

Ontwerp omgevingsvergunning bundel 08 – stikstof, milieu en geluid