College Echt-Susteren achter plan megaloods op De Loop

De aap is uit de mouw: het college van de gemeente Echt-Susteren verleent IntoSpace alle medewerking voor de bouw van megaloodsen op een uitbreiding van bedrijventerrein De Loop. Daar is al twee jaar aan meegewerkt, maar de wethouders hebben het plan pas een week na de verkiezingen wereldkundig gemaakt, zodat we er niet voor de verkiezingen iets van konden vinden.

Zie: Raadsinformatiebrief Anterieure exploitatie- en verkoopovereenkomst Bedrijvenpark De Loop.

Achtergrond: ‘Roep nieuwbouw logistieke loodsen een halt toe’ (fd.nl)

Bezwaarmakers krijgen daarentegen alleen de zomervakantie plus 2 weken om een zienswijze in te dienen. Die overvaltactiek lijkt nu in Limburg de standaard aanpak om burgers zo min mogelijk kans te geven om een tegenstem te laten horen.

Een stem tegen de kap van al die volwassen bomen links en rechts van de Oude Lakerweg. Een stem tegen de kap van het bosje ten zuiden van de B&B. Een stem tegen het verlies van een mooi uitloopgebied voor de inwoners van Echt. Een stem tegen de enorme toename aan verkeersdruk op de rotonden oost en west van de A2. Met het hotel-casino en de Jumbo XL dreigt hier een totaal verkeersinfarct. Een stem tegen de vernietiging van ruimte, natuur en leefbaarheid en verspilling van bouwmaterialen en schaarse capaciteit aan bouwvakkers. Een stem tegen het verkoopverhaal dat het allemaal zo mooi, groen en duurzaam wordt. Nee, een gebouw van beton en staal wordt niet groen en duurzaam door er een paar planten tegenaan te hangen!

Het gaat niet om uitbreiding van een bestaand bedrijf, waarvoor op De Loop ruim 5 hectare bestemd was, maar om 17,4 hectare voor een nieuw bedrijf van nog geen jaar oud van buiten de provincie met machtige investeerders. Het college heeft met IntoSpace een deal gesloten om drie keer zoveel grond vol te bouwen dan was bestemd. Als argument geeft het college aan dat de OZB-inkomsten nodig zijn om een dreigend gat in de gemeentelijke begroting van 2026 op te vangen, waarover later meer. Voor een bestaand bedrijf als Holbox was er echter geen ruimte en zij wijken nu noodgedwongen met hun 275 werknemers en OZB-geld uit naar Roermond.

Van het groene gedrocht tegenover Baakhoven staat al jaren 3 hectare leeg, die megaloods is nog nooit volledig gebruikt, ernaast komt er nog een, en bij Wessem een, de logistiek hapert wereldwijd, elke markt kampt met schaarste aan grondstoffen, werknemers, alles. Er is in Limburg geen plek meer op het elektriciteitsnet voor nieuwe bedrijven. Het is dus maar zeer de vraag of deze megaloods ook de gebruikers krijgt, waar het gros van de OZB-inkomsten vandaan moet komen. De kans is groot dat dat niet lukt en dan krijgt de gemeente dus ook niet de OZB-inkomsten waar het college mee schermt om het project erdoor te drukken. Dan was het allemaal voor niks en wordt het een mega spookloods!

En dit is niet het enige plan. Alle gemeenten zijn naarstig op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen om de korting van 5 miljard euro door Rutte 4 op het gemeentefonds in 2026 op te vangen. Van Venlo tot Maastricht en van Weert tot Heerlen dreigen de snelwegen links en rechts volgebouwd te worden met spookloodsen. Zo verschaft Rutte 4 gelijkgestemde gemeentebesturen en investeerders de argumenten om die plannen erdoor te drukken.
Voor de investeerders maakt het niet uit of de loodsen worden gebruikt, hun vermogen groeit beter in stenen dan op de bank en dus blijven ze met hun plannen komen. Daardoor dreigen we al die kostbare en schaarse ruimte en natuur te verliezen zonder dat we er ook maar iets wijzer van worden.

Het is bizar dat gemeenten zich zo inzetten om deze investeerders te faciliteren om ons deze spookloodsen door de strot te duwen. Dat het college toetstaat dat hier zo’n 12 hectare buiten het bestaande bestemmingsplan en in strijd met hun eigen structuurvisie wordt gebouwd, betekent dat alle resterende ruimte vogelvrij is voor deze salamitactiek. Zo dreigt stukje bij beetje steeds meer ruimte verloren te gaan. Sluit u daarom aan bij het groeiende verzet tegen de komst van nog meer megaloodsen en teken de petitie ‘Stop de megaloodsen in Echt-Susteren’!

Wij hebben geen spookloodsen nodig maar woningen voor onze kinderen! De schaarse ruimte, bouwmaterialen en weinige bouwvakkers zouden vooral ingezet moeten worden om woningen te bouwen om hen een toekomst te bieden! En woningen leveren de gemeentekas zeker OZB-inkomsten op!!