Zienswijze Wnb en Wabo

Als je dacht dat de provincie inmiddels alle procedures opstartte voor de uitbreiding van VDL Nedcar dan heb je het mis. Nee, terloops neemt de provincie nog een ontwerpbesluit m.b.t. een ontheffing en een omgevingsvergunning. De ontheffing is bedoeld om diersoorten en hun habitat te mogen verstoren/vernietigen en de omgevingsvergunning is voor het vellen van houtopstanden: bomen kappen dus. De Groene Sporenwolf klimt wéér in de pen en dient een korte maar krachtige zienswijze in, zie bijlage.