Geschiedenis Sterrebos herhaalt zich in het klein

In bosje aan Slagmolen gefotografeerde Das

De vraag is: WIE vraagt naar deze bedrijfsgebouwen?

De inwoners van Echt-Susteren hebben hier in elk geval niet om gevraagd en ondervinden alleen maar nadelen van nog meer vrachtverkeer op de weg, nog meer dampende diesels en weer verlies aan ruimte en horizon.
Het verlies aan ruimte bedraagt netto 8,85 hectare, maar bruto zelfs 20 hectare! De bestemming van die grond is nu agrarisch, wat dus moet wijzigen, maar er is ook natuur: een faunarijk bosje aan de Slagmolen en een mooie voor de omgeving zo kenmerkende lanenstructuur langs de Oude Lakerweg.

‘Bosje’ aan de Slagmolen
Uitloop van ‘bosje’ langs de dijk van het Julianakanaal
Lanenstructuur Oude Lakerweg

Naast een omgevingsvergunning is een ontheffing op de wet natuurbehoud nodig. De geschiedenis herhaalt zich weer. Men wil weer een bos(je) en een lanenstructuur kappen. Middenin het bosje met o.a. oudere zomereiken is twee keer een das waargenomen in september 2021 en eerder in 2015.

Het onderzoek naar de das, dat in het najaar 2021 met wildcamera’s is uitgevoerd, laat een groot aantal vogels en zoogdieren zien. Zoals daar zijn: huismuis, bosmuis, bruine rat, konijn, reiger, wezel, steenmarter, egel, das, ree, vos, gaai, fazant, groene specht, bosuil, houtduif, vink, merel, gaai, roodborst en lijster. In het najaar zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen aangetoond, maar dat onderzoek loopt nog.

Luchtfoto met linksboven het bosje en rechts de Oude Lakerweg

Conclusie van het in opdracht van Intospace uitgevoerde onderzoek is al deze dieren ook elders een heenkomen kunnen vinden en dat het bosje geen ‘zwaarwegende essentiële elementen bevat’. De vraag is dan alleen WAAR deze dieren een veilig heenkomen kunnen vinden in een gemeente Echt-Susteren die alsmaar doorgaat met het verdozen van onze omgeving?

Groene hub tussen Maas en Echt

Waar het onderzoek van Intospace niet over rept is het belang van dit gebied in de omgeving. Het bosje vormt een ‘groene hub’ tussen het natuurgebied aan de andere kant van het kanaal en Echt. De lanenstructuren bieden dieren zoals vleermuizen, vogels en insecten foerageergebied en mogelijkheden om te migreren. Ook dieren op de grond maken er gebruik van, zoals de das. Het vormt een groene corridor van de Maas tot in Echt. Deze natuur heeft daarbij een belangrijke recreatieve functie als uitloopgebied voor de inwoners van Echt en de Berkelaar. Deze natuur moet je niet vernietigen, maar juist versterken!

Groene corridor van Maas tot in Echt

De belangrijkste vraag blijft dan ook: waarom zouden we weer een mooi groen gebied opgeven voor enkel en alleen de belangen van multimiljonairs die nog rijker willen worden ten koste van onze natuur en leefbaarheid?
Wij zijn heel benieuwd hoe wethouders Meuwissen en Frische dat gaan verkopen aan de raad vanavond.

Stukken:
Voorstel aan de gemeenteraad
Vergunningsaanvraag