Minister Blok mengt zich in lopende rechtsgang

Met volslagen verbijstering namen wij als Stichting De Groene Sporenwolf kennis van de inhoud van een brief van Minister Stef Blok d.d. 11 november 2011. In deze uiterst amicale brief aan de directie van de VDL Groep BV (exploitant van VDL NedCar) voorziet de Minister deze directie van “argumenten” om de rechtsgang bij de Raad van State inzake de uitbreiding van de autofabriek in Born en de kap van het Sterrebos te bespoedigen. Hij zet er bovendien toe aan om zijn politieke standpunt, dat nauwelijks op feiten is gebaseerd, in deze procedure te brengen.

Hierdoor heeft het er niet alleen alle schijn van dat de Minister zich op een uiterst partijdige wijze mengt in een lopende rechtsgang (terwijl hij daar formeel geen partij bij is), maar dat hij bovendien inhoudelijk een zware hypotheek wil leggen op de uitkomst van deze zorgvuldige procedure. Hij voert de druk op de bestuursrechter op en laat zich werkelijk niets gelegen liggen aan de statelijke machtenscheiding. Deze zware interventie is in een democratische rechtsstaat ongehoord en ongepast. Hierdoor ontstaat de schijn dat de Minister – die alle “argumenten” van het bedrijf zonder meer overneemt – het op een akkoordje heeft gegooid met het grote geld en de druk op de Raad van State via deze route inhoudelijk torenhoog wil opvoeren.

De Minister van Klimaat toont, terwijl de inkt van de recente klimaattop nog niet is opgedroogd, bovendien geen enkel respect voor de natuur en ecologische waarden. Het doet er blijkbaar allemaal niet toe. Het waardevolle bos moet op de kortst mogelijke termijn worden gekapt.

De advocaten van de VDL Groep BV lezen in de brief van de Minister een kabinetsstandpunt, althans een standpunt namens het kabinet. Dit is kennelijk ook zo besproken met de Minister. Dit doet de vraag rijzen of, en in hoeverre de Minister deze krachtige interventie – via de advocaten van de VDL Groep BV – inderdaad met het kabinet heeft afgestemd, en ook met de bewindslieden die verantwoordelijk zijn voor natuur en rechtsbescherming. Heeft het demissionaire kabinet zich inderdaad met uitsluiting van alle andere belangen onvoorwaardelijk achter de VDL Groep BV gesteld?

Als dit het geval is dan is dit in strijd met  iedere waarde van een systeem met “checks and balances”. De rechtsstaat die het al zwaar te voorduren heeft wordt nog verder ondermijnd als een Minister zich op deze manier inlaat met de wijze waarop de onafhankelijke rechter procedures moet afhandelen. Dit ondergraaft ieder vertrouwen van burgers.

Wij hopen met kracht dat de Nederlandse volksvertegenwoordiging in deze tijden waarin klimaat en natuur zo belangrijk zijn deze Minister krachtig tot de orde roept.