Zienswijze tegen uitbreiding VDL-Nedcar

Stichting De Groene Sporenwolf maakt bezwaar tegen het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de uitbreiding van VDL-Nedcar. Wij maken bezwaar tegen de hele uitbreiding, omdat het nut en noodzaak van deze uitbreiding niet is aangetoond, terwijl er onherstelbare schade wordt aangericht aan de directe omgeving, natuur en leefomgeving van de omwonenden. Wij maken bezwaar tegen de wijze van uitbreiden, waardoor Nieuwstadt onnodig veel overlast voor haar kiezen krijgt. We maken bezwaar tegen de manier, waarop de inspraakprocedure is verlopen. We maken bezwaar tegen de wijze van onderzoek, omdat die gericht is op het legitimeren van de plannen en niet op het achterhalen van de feiten. Leefbaarheid is ook werkgelegenheid, maar dit plan levert niet de werkgelegenheid op, die ons wordt voorgehouden. De Groene Sporenwolf is ook voor werkgelegenheid en daarom tegen dit plan. In onze zienswijze kunt u lezen, waarom.

Zienswijze-DGS-op-PIP-uitbreiding-VDL-Nedcar