VDL Nedcar heeft een ander plan nodig

Op 27 November 2020 sprak DGS de commissie FEB toe in de Statenzaal van het Gouvernement.

Een van de statenleden melde ons na afloop: ‘Heel hartelijk dank dat u kwam inspreken. Het heeft echt invloed gehad op het debat vandaag’. Statenlid Marc van Caldenberg (SP) in De Limburger: „Het kan niet de bedoeling zijn dat er straks een Chinese start-up komt met maar 400 banen en dat wij dan 70 miljoen gaan investeren.”.

Er is een extra commissievergadering ingelast, waarin de verantwoordelijke Gedeputeerde met waarborgen moet komen voor het behoud van de huidige werkgelegenheid. Die zijn echter niet te geven met dit plan, dit plan moet van tafel.

Onze inspreekbeurt kunt u terugzien op het Youtube-kanaal van de Provincie: https://youtu.be/aWX_EI2QDkA?t=6575. Hieronder de tekst.

Hoogedelgestrenge gedeputeerde van den Akker, u verwacht dat de automarkt na de pandemie weer gaat aantrekken. De afname van de vraag van OEM’s, zoals BMW, schrijft het PIP volledig toe aan de Corona-crisis, terwijl die afname al in 2019 werd ingezet. Het aangehaalde adviesbureau IHS market verwacht in 2023 een terugkeer naar de productievolumes van 2019, maar BMW heeft niet nu de stekker uit Nedcar getrokken, maar doet dat in 2023.

Terwijl Nedcar als VCM haar enige OEM-klant kwijt is, beweert Nedcar dan auto’s te gaan bouwen voor niet één, maar meerdere OEM’s. Het huidige businessmodel is echter uitgewerkt. Het jaren op rij behaalde rendement van 1,5% ligt ver onder een gezond ondernemingsrendement van 5% à 10%. De afhankelijkheid van OEM’s dreigt Nedcar voor de zoveelste keer in de geschiedenis fataal te worden.

Uw inzet om de duizenden banen voor Limburg te behouden is nobel en is ook onze inzet. Dat gaat echter niet lukken met dit PIP. De indirecte werkgelegenheid in de regio wordt zwaar overdreven, bij de productie voor BMW komen alle onderdelen uit Polen en Duitsland, vervoerd door Duitse en Oost-Europese transportbedrijven en chauffeurs.

U ziet vooral kansen in het verwerven van Chinese en Amerikaanse opdrachtgevers. Vooral de groeiende vraag naar elektrische auto’s biedt volgens u volop mogelijkheden. Het Zuid-Chinese Aiways bouwt met 480 productiewerkers en 400 robots in 10 uur per dag 150.000 elektrische auto’s per jaar. Na overschakeling naar de productie van elektrische auto’s, heeft Nedcar dus veel minder werknemers nodig dan voorgespiegeld, te weten (200/150)*480 = 640 + overhead. Dat komt neer op circa 1000 medewerkers voor de productie van 200.000 auto’s, minder dan 20% van het voorgespiegelde aantal van 6000 tot 6500 werknemers. Voor de productie van 400.000 auto’s zijn dan ca. 2000 medewerkers nodig, ook minder dan 20% van het nu genoemde aantal van 11.000. Voor het bedienen van de veel geavanceerdere technologie is MBO-HBO niveau nodig. Met dit plan verliezen de huidige lager opgeleide werknemers massaal hun baan.

Nedcar komt tegen Nieuwstadt aan te liggen. Dag- en nacht krijgt een groot deel van Nieuwstadt 60 dB voor haar kiezen en ook in de rest van het dorp wordt het nooit meer stil. Wat heb je aan gevelisolatie en geluidsarm asfalt voor je deur, als je door de herrie van het laden en lossen op het aangrenzende industrieterrein, niet meer met je raam open kunt slapen en niet meer rustig in je tuin kunt zitten? Heeft u enig idee, welke lichamelijke en geestelijke schade met dit plan wordt aangericht?

Het 200 jaar oude Sterrebos wordt niet gedeeltelijk, maar voor het grootste deel gekapt en het restant verpietert in de schaduw van de torenhoge nieuwe montagehal. Dit PIP vernietigt een bijzondere flora en habitat van zeldzame fauna.

Dit PIP houdt vast aan levensgevaarlijke oversteekplaatsen voor de schoolgaande jeugd. Er is geen ‘dubbelzijdig’ fietspad nodig, maar een enkelzijdig tweerichtings fietspad aan de noordzijde van de randweg van Susteren tot Sittard.

Weledelgestrenge statenleden, u wordt gevraagd om hieraan bijna 48 miljoen euro bij te dragen. Als P85-raming kunnen de projectkosten 15% hoger op 85 miljoen uitkomen, met een provinciale bijdrage van bijna 60 miljoen, vooralsnog zonder dekking door Den Haag. P-ramingen met risico-opslagen moeten zich in de praktijk echter nog bewijzen. In realiteit kosten infrastructurele projecten uiteindelijk twee keer zoveel als begroot, zoals die andere randweg rond Parkstad, in casu dus zo’n 150 miljoen, met een provinciale bijdrage van 125 miljoen, ten laste van de begrotingsruimte 2024-2060.

Zonder deze investering kan Nedcar niet uitbreiden en niet worden ontsloten, en dus verhoogt het de waarde van het VDL-Nedcar complex. Deze investering is dus wel degelijk in strijd met de in 2016 door de Europese Commissie uitgebrachte “notion of state aid” (Mededeling van de Europese Commissie 2016/C262/01 van 19 juli 2016).

Voor een toekomstbestendige doorontwikkeling van VDL Nedcar is een ander plan nodig. Als succesvol OEM van elektrische bussen, zou VDL ook met Nedcar als OEM elektrische bestelwagens voor het MKB kunnen ontwikkelen en bouwen. Onafhankelijk van buitenlandse OEM’S en met steun van de Provincie, betrokken gemeenten en onze uitmuntende kennis- en onderwijsinstellingen moet dat lukken (motie Graus c.s.).

Een ander plan dat, conform het bestemmingsplan, in samenwerking met Katoen Natie, wel creatief gebruikmaakt van het vrijkomende distributiecentrum van Mitsubishi, en daarmee het Sterrebos, de laanstructuren, de leefbaarheid, de gezondheid van de inwoners van Nieuwstadt en de provinciale kas ontziet en de werkgelegenheid voor het huidige personeel wel zekerstelt. Een plan, dat we met trots aan onze kinderen en kleinkinderen kunnen achterlaten.