Leidingen langs Nieuwstadt

Geplande tracé langs Nieuwstadt

DGS heeft gesproken met de projectorganisatie van de Delta Rhine Corridor. Dit project gaat om de aanleg van een bundel buisleidingen voor het ondergrondse transport van waterstof, CO2, lpg, propeen, ammoniak en mogelijk ook gelijkstroom en aardgas tussen de Rotterdamse haven via de Moerdijk naar en van Noordrijn-Westfalen en Chemelot.

Deze leidingen zijn nodig voor de verduurzaming van Chemelot en industrie in Duitsland. Het ondergrondse transport van propeen en lpg is ook veiliger dan zoals nu via het spoor of scheepvaart en het stoot minder stikstof uit. Het stelt de industrie in staat om grote hoeveelheden groene waterstof af te nemen (omgezet van windmolens op zee) en efficiënt CO2 op te slaan onder de Noordzee. Die doelen zijn goed voor onze leefbaarheid en natuur.

De nevenkant is dat in Limburg via Venlo tot aan Chemelot de schop in de grond gaat en dat tracé raakt natuurgebieden zoals de Meinweg. De leidingen komen ook langs Nieuwstadt. Zoals het er nu uitziet worden de leidingen naast bestaande leidingen gelegd, zoals met rood is aangegeven in het kaartje. Of dat nog voldoende ruimte laat voor het uitbreiden van de aansluiting N297-Nusterweg met op- en afritten naar de A2 moet onderzocht worden. Maar verder zien wij rond Nieuwstadt geen grote knelpunten.

Wat verder bekend is:

  • Deze weken is er afstemming met de gemeenten en het waterschap, denk bijvoorbeeld aan de projecten om de Rode Beek en de Geleenbeek weer te laten meanderen;
  • Voornemen is dat het plan begin mei wordt gepubliceerd;
  • Medio/eind mei volgen dan informatieavonden;
  • In het najaar wordt de Nota Reikwijdte en Detail (NRD) gepubliceerd, met daarna de eerste zienswijze ronde om, indien wenselijk, aanpassingen voor te stellen;
  • De aanleg is gepland in 2026-2027 en alle leidingen worden in één keer aangelegd, de grond gaat maar één keer open.

Meer weten? https://www.rvo.nl/…/bureau…/lopende-projecten/drc