Verkiezingen

Kom stemmen voor de waterschapsverkiezingen

Volgende week mogen wij weer de leden kiezen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Tijd om eens terug te kijken wat de zittende partijen hebben betekend voor de natuur en leefbaarheid van onze omgeving en vooruit te kijken wat de nieuwe partijen daarmee voor hebben.

Zittende partijen

2022-12-05 Zetelverdeling en zitplaaten Statenzaal

Terugkijkend zijn het CDA en de VVD hoofdverantwoordelijk voor besluiten als het toestaan dat het Sterrebos, de lanenstructuur langs de N276 en een deel van ’t Hout werden en worden gekapt voor de uitbreiding van VDL Nedcar en omleggen van de N276. Alleen Groenlinks en Partij voor de Dieren stemden tegen. De rest hobbelde achter het CDA en de VVD aan. Zoals de toen verantwoordelijke VVD-gedeputeerde Joost van den Akker het uitdrukte: ‘De Limburgers moeten langs de wegen maar wennen aan het verdwijnen van de horizon achter de bedrijfsgebouwen’. 

De uitbreiding van VDL Nedcar met een tweede productielijn werd toen noodzakelijk geacht voor het behoud van de werkgelegenheid. Zonder die tweede productielijn zou de bestaande productielijn opnieuw moeten worden ingericht voor een nieuwe opdrachtgever en dat duurde toen nog anderhalf jaar. In die anderhalf jaar zou er dan geen werk meer zijn voor het personeel. De nieuwe tweede productielijn moest dus klaar zijn voordat de productie voor BMW volgend voorjaar stopt. En voor dat uitbreidingsplan moest het grootste deel van het Sterrebos worden gekapt.

In twee jaar tijd is er echter veel veranderd. Het is VDL Nedcar nu gelukt om in een halfjaar tijd een nieuwe productielijn in te richten. Andere VDL-locaties, zoals VDL-Kunststoffen in Nederweert gaan mogelijk onderdelen maken voor de nieuwe Evetta en Xbus. Hopelijk gaat het nog lukken om de productie van de Lightyear 2 te redden en naar Born te halen. VDL kijkt ook naar uitbreiding op andere locaties dan Born. Zo dingt VDL mee naar overname van de Ford-fabriek in het Duitse Saarlouis, die met sluiting wordt bedreigd. Naast auto’s wordt gedacht aan de productie van onderdelen zoals accupacks in Born. VDL excelleert niet alleen in productie, maar ook in innovatie en vernieuwing.

Al deze ontwikkelingen worden gerealiseerd op het bestaande fabrieksterrein en niet in het gebied van de geplande uitbreiding, wat nog steeds braak ligt. Van het uitbreidingsplan waarvoor de Provincie in najaar 2020 vergunning heeft verleend is alleen nog grondwerk uitgevoerd, het terrein is nog niet eens bouwrijp. Van de benodigde aanpassing van de omliggende infrastructuur is nog niets uitgevoerd. De provincie zou daarover in oktober een go/no go-besluit nemen, maar heeft dat nu vijf maanden later nog steeds niet gedaan.

Het jaar dat nog resteert tot het vertrek van BMW is onvoldoende om de planning te halen die in 2020 werd afgegeven voor de realisatie van de uitbreiding en de inrichting van een tweede productielijn. In plaats daarvan zijn er wel tal van andere gebouwen verrezen op het huidige fabrieksterrein. Zoals het er nu uitziet ontstaat er een heel andere uitbreiding die is afgestemd op de gewijzigde omstandigheden en de innovaties van VDL Nedcar. Hopelijk lukt het VDL Nedcar om daarmee haar voortbestaan te borgen en de werkgelegenheid te behouden.

De huidige stand van zaken roept echter wel de vraag op of de uitgevoerde en geplande bomenkap nu nog nodig is voor het behoud van VDL Nedcar. Het toont hoe dan ook aan dat de uitbreiding niet zo noodzakelijk was voor het voortbestaan van VDL Nedcar als de voorstemmers in de Provinciale Staten onder aanvoering van VVD en CDA ons wilden doen geloven. Als dat wel het geval was, werd er nu al volop gebouwd.

Van alle partijen in de Provinciale Staten hielden alleen Groenlinks en Partij voor de Dieren het hoofd koel en stemden tegen dat uitbreidingsplan met de kap van het Sterrebos. Ook wij hebben ons toen verzet tegen dat uitbreidingsplan van VDL Nedcar. Wij zijn nooit tegen uitbreiding van VDL Nedcar geweest, maar wij zagen liever uitbreiding aan de zuidzijde van het huidige terrein.

Nieuwe partijen

De nieuwe partijen*) met een zeer uitgesproken mening over natuur en leefbaarheid zijn BBB, JA21 en BVNL.  Met de zittende partijen PVV en Forum voor Democratie willen deze nieuwe partijen Natura 2000 gebieden schrappen. Terwijl Henk Bleeker (Forum voor Democratie) in zijn tijd als CDA-minister van LNV al de ecologische hoofdstructuur en zoveel mogelijk Natura 2000 gebieden schrapte, willen deze partijen dus nog een stap verder gaan.

Nu nog stellen de Natura 2000 gebieden ons burgers in staat om bezwaar te maken tegen megalomane plannen die onze omgeving verzieken zoals de steeds verder oprukkende megaloodsen en megastallen. Als de PVV en Forum voor Democratie, BBB, JA21 en BVNL het voor het zeggen krijgen, wordt ons dat recht ontnomen en staan wij burgers volstrekt machteloos. Onder het mom van ‘economie gaat boven natuur’ kunnen bedrijven dan ongehinderd hun gang gaan om hier hun grondhonger te stillen en Limburg vol te bouwen met lelijke dozen en de wegen vol te laten lopen met nog meer ronkend vrachtverkeer.

Wat er dan aan natuur resteert willen deze partijen bovendien volledig openstellen voor recreatie, dus weg stiltegebieden en weg soorten die dat nodig hebben. Als het aan hen ligt worden de laatste restjes natuur volgebouwd met recreatieparken, zoals op de Schwienswei. Recreatieparken moeten wat hun betreft bovendien worden opengesteld voor permanente bewoning om de woningnood aan te pakken. Terwijl deze partijen het groen van Limburg zo willen bedelven onder asfalt, beton en stront, beweren ze voor de bühne wel op te komen voor het mooie Limburg, volstrekt ongeloofwaardig.

Organisaties zoals de Natuur en Milieu Federatie en het Limburgs Landschap die daar kritische noten bij plaatsen ‘bedrijven politiek’ en daarom moet hun subsidie worden gestopt of ze moeten verantwoording gaan afleggen aan de (nieuwe) machthebbers in Maastricht. Zo denken de PVV, Forum voor Democratie, JA21, BVNL en BBB andersdenkenden de mond te snoeren. 

*) JA21 en Fractie Westhof, die zich heeft aangesloten bij BVNL, zitten weliswaar al in de Provinciale Staten, maar hun leden zijn bij de vorige verkiezingen gekozen als leden van Forum voor Democratie. Aangezien JA21 en BVNL niet deelnamen aan de vorige verkiezingen, merken wij deze partijen aan als nieuwe partijen.