Provincie onderhandelt wel met VDL-DGS

Gedeputeerde Stephan Satijn probeert verstoppertje te spelen, maar hij is gezien en afgetikt met een brief die wij zojuist aan de Limburgse Statenleden hebben gestuurd.

Afgelopen woensdag reageerde gedeputeerde Stephan Satijn met een brief aan de Staten op de publicaties in De Limburger over de rol die de Provincie speelt in de onderhandelingen tussen VDL Groep/VDL Nedcar en stichting De Groene Sporenwolf.

De Limburger heeft de Provincie ook vragen gesteld over hun rol. In zijn brief antwoordt de gedeputeerde “Anders dan sommige berichten in de media suggereren, nemen wij geen deel aan de gesprekken die VDL Groep en Stichting De Groene Sporenwolf voeren.”.

Nee dat klopt, de Provincie heeft inderdaad niet deelgenomen aan de gesprekken, maar dat was niet de vraag. De vraag was welke rol de Provincie speelt in de onderhandelingen.

De gedeputeerde vervolgt zijn brief met “Ons college heeft ook geen verzoeken gekregen om onderdeel te worden van eventuele afspraken die uit deze gesprekken voortkomen. Wel is ambtelijk antwoord gegeven op een vraag van VDL Groep naar de consequenties van eventuele aanpassingen aan de infrastructuur in de directe omgeving van de fabriek. Daarbij is van de zijde van de Provincie als uitgangspunt gehanteerd dat afwijking van het door Provinciale Staten vastgestelde PIP mogelijk zal leiden tot een herziening van het PIP met bijbehorende inspraakprocedures en benodigde aanpassingen van onderzoeken welke nieuwe besluitvorming vereist.”.

Het laatste is ons bekend, terwijl er met Wim en Willem van der Leegte best wel te praten viel over een andere invulling van de Yard, heeft de Provincie daar een stokje voor gestoken. Maar dat het “college geen verzoeken heeft gekregen om onderdeel te worden van eventuele afspraken die uit deze gesprekken voortkomen. “ is niet waar. In de slotalinea van de brief beweert de gedeputeerde het volgende:

“In hetzelfde contact met VDL Groep is ten aanzien van een ontbrekende schakel in de ecologische verbindingszone langs de N297 bij Nieuwstadt aangegeven dat dit project door de gemeente Echt-Susteren zal worden uitgevoerd. Het betreffende project is onderdeel van de ‘Projectenkaart LPS’, gerelateerd aan het Landschapspark Susteren.”

Op de projectenkaart LPS van de gemeente gaat het onderaan de kaart om nummer 13:

In het voorstel van VDL Groep/VDL Nedcar aan onze stichting staat als laatste onderdeel van het aanbod:

In de projectenkaart van de Gemeente Echt-Susteren wordt niet gerept over een geluidswal, die de Provincie Limburg in het voorstel van VDL wel toezegt te zullen realiseren onder het voorbehoud dat onze stichting haar beroep intrekt.

De conclusie moet dus zijn dat de Provincie Limburg weliswaar niet heeft deelgenomen aan de gesprekken tussen VDL Groep/VDL Nedcar en onze stichting, maar wel degelijk met VDL mee onderhandelt door onze stichting onder voorbehoud een toezegging te doen.

De door de gemeente geplande ecologische verbindingszone nummer 13 loopt bovendien maar van de Geleenbeek tot de Nusterweg/Sittarderweg, terwijl het geluid vooral moet worden tegengehouden waar de N297 omhoog komt tussen de Geleenbeek en het viaduct over de Vloedgraaf (aan de grens met Duitsland). Met VDL is een geluidswal besproken van het viaduct over de Vloedgraaf tot de Nusterweg/Sittarderweg en dat is wat de Provincie met bovenstaande toezegging heeft beloofd te gaan realiseren:

Over ’toezegging’ gesproken, indertijd tijdens de procedure over de aanleg van de N297 heeft de Provincie de inwoners van Nieuwstadt beloofd dat de dorpskern geen geluidshinder zou ondervinden van de N297. Die belofte is niet waargemaakt, de inwoners van Nieuwstadt ondervinden enorm veel geluidsoverlast door het verkeer op de N297 en dat gaat met de uitbreiding van VDL Nedcar alleen nog maar toenemen.

Het zou de Provincie dus netjes staan om haar belofte eens in te lossen. Niet als onderhandeling met een toezegging onder voorbehoud, maar met een concreet plan. En niet met een aarden wal op de plek waar de Gemeente al de ecologische verbindingszone gaat aanleggen, maar met een transparant geluidsscherm direct langs de N297 tussen het viaduct over de Vloedgraaf en de Nusterweg (verder naar het westen ligt de N297 verdiept).

In een volgende brief komen wij nog terug op de aan Nieuwstadt toegezegde 10 hectare natuurcompensatie, waarvan nu 5 à 6 hectare aan Susteren is toegekend, nummer 5 op de bovenstaande kaart. Die hectaren komen Nieuwstadt toe en zouden beter kunnen worden gebruikt om de goudgroene natuur van ’t Hout te versterken tussen Nieuwstadt, ’t Hout en het Sterrebos:

Later meer hierover.

Als de gedeputeerde mocht denken dat hij niet hoeft te reageren omdat deze zaak “onder de rechter” is, wijzen we hem erop dat wij in beroep zijn gegaan tegen de besluiten van de Provincie en dat de Provincie dus de primaire verweerder is. Om een minnelijke oplossing te bereiken is het cruciaal dat de Provincie zich niet langer probeert te verschuilen, maar haar verantwoordelijkheid neemt en wel direct, vòòr de bodemzitting aanstaande donderdag 13 januari.