Green Deal VDL Nedcar

Met het geven van een interview dat gisteren werd gepubliceerd op de voorpagina van De Limburger heeft VDL Groep/VDL Nedcar (VDL) de door hen zelf verzochte en afgesproken radiostilte doorbroken. Wij leiden daaruit af dat VDL de gesprekken waar zij ons voor heeft uitgenodigd verder via de publiciteit wil voeren. Daar hebben wij geen probleem mee, want meer openheid is ook de wens van onze achterban!

Bij deze doen wij VDL het volgende voorstel, vast te leggen in een convenant tussen VDL Groep/VDL Nedcar, het Rijk, Provincie Limburg, Gemeente Echt-Susteren en stichting De Groene Sporenwolf, waarin volgende zaken worden overeengekomen:

  1. De voorgestelde geluidswal N297, voetgangersbrug en informatiecentrum.
  2. Robuuste natuurcompensatie in het Landschapspark Swentibold tussen Nieuwstadt en VDL Nedcar langs de gehele N276.
  3. De reeds door de gemeente Echt-Susteren geprojecteerde (zie bijlage 1) recreatieve routes rondom Nieuwstadt verbreden en transformeren tot 30 meter brede goudgroene natuur en een veilig voetpad naast de Platanen langs de Haverterweg tussen de Randerborgweg en de grens met Duitsland (Platanen laten staan!).
  4. Oprichting van een Groenfonds – op te richten bij stichting, onder gezamenlijk bestuur van de Provincie Limburg, de Gemeente Echt-Susteren, het Waterschap en een vertegenwoordiging met vetorecht van de Dorpsraad Nieuwstadt, bestaande uit DGS en de Gezamenlijke Buurtverenigingen – dat de gelden beheert voor de vergroening van de genoemde gebieden binnen een termijn van vijf jaar. Dit fonds wordt op basis van een op te stellen raming en verdeelsleutel gevoed door bijdragen van de VDL Groep/VDL Nedcar en de betrokken overheden, die zich daartoe met een door alle partijen overeen te komen convenant moeten verplichten. Hierbij kan de VDL Groep uiteraard een voorschotregeling en verdeelsleutel met de betrokken overheden overeenkomen.
  5. Een aanwijzing op alle agrarische percelen rond Nieuwstadt dat die bij vrijwillige verkoop eerst wordt aangeboden aan de Groenfonds-stichting die het dan alleen mag transformeren naar goudgroene natuur en daarvoor door de VDL Groep/VDL Nedcar en de betrokken overheden wordt voorzien van voldoende budgetten.
  6. Geen kap maar verplanting (met een bijvoorbeeld een tele-kraan) van zoveel mogelijk bomen uit het Sterrebos naar de naastgelegen percelen die al bestemd zijn voor de natuurcompensatie.

In de eerste gesprekken was aanpassing van de inrichting en omvang van de Yard E nog bespreekbaar met vader Wim en zoon Willem van der Leegte. Voor de volledigheid herhalen we hier nog de toen besproken voorstellen, die voordelen bieden voor zowel VDL Nedcar, Nieuwstadt als de Provincie Limburg. Voor Nieuwstadt omdat de Yard E en de Randweg N276 dan veel minder dicht tegen Nieuwstadt aan komen te liggen en omdat de GOK-yard dan een-laags uitgevoerd kan worden. Voor de Provincie omdat de Randweg minder lang en dus goedkoper is. Voor VDL Nedcar vanwege de volgende voordelen:

  1. Parkeren personeel naar Katsbek: nu VDL de manege Katsbek heeft aangekocht, kan aldaar een groen parkeerterrein (open verharding met gras) worden gerealiseerd in plaats van het nu geplande parkeerterrein aan de noordzijde van de yard E. Dat biedt het personeel een korte maar gezonde en verfrissende wandeling van en naar het werk door het verplantte Sterrebos. Werken en autorijden met een frisse neus en een leeggemaakt hoofd vermindert de kans op fouten en ongelukken.
  2. Warehouse on wheels zoveel mogelijk naar Industriepark Swentibold (Katoen Natie, Mitsubishi): VDL heeft naast Katoen Natie al een Warehouse on Wheels (WoW) gepland. Door het WoW dat nu op de Yard E gepland staat te verplaatsen naar het Industriepark Swentibold, komt ook dat deel direct naast de logistieke ontsluitingsweg aan de geplande ongelijkvloerse kruising met de N297. De vrachtwagens hoeven dan niet alleen honderden meters minder af te leggen, maar kruisen bovendien niet meer, zoals nu gepland, met het verrijden van gereed product auto’s van de final assembly naar de GOK Yard.
  3. GOK parkeergarage enkel laags en zover als mogelijk naar noorden verschuiven: De GOK Yard op yard E kan dan een stuk naar het noorden dichter bij de nieuwe Final Assembly worden gerealiseerd, waardoor de gereed product auto’s uit die hal over een veel kortere afstand naar de GOK yard gereden kunnen worden. Bovendien kan er worden bespaard door deze niet twee-laags maar een-laags uit te voeren.

Met toevoeging van punten 7 t/m 9 zou het voorstel er zo uit komen te zien, ware het niet dat VDL deze punten helaas voor alle betrokken partijen na overleg met de Provincie weer heeft ingetrokken:

Bijlage 1 – Projectenkaart Gemeente Echt-Susteren